Bland utvalda kritiker i nya Nobelkommittén: Kristoffer Leandoer och Rebecka Kärde (Foto: Elsa Håstad/Privat)

Kritiker på bredden

Mikaela Blomqvist, Rebecka Kärde, Kristoffer Leandoer, Henrik Petersen och Gun-Britt Sundström – Nobelkommitténs val av externa ledamöter andas mångsidighet.De flesta verkar överens om att den nya Nobelkommittén är ett resultat av en kompromiss som Nobelstiftelsen tvingat fram som krav för att Akademien ska få fortsätta utse nobelpristagare i litteratur. I denna kommitté ska alltså fem akademiledamöter och fem externa litteraturkritiker under en tvåårstid läsa åtskilliga hyllmeter för att sedan bereda en lista med förslag till pristagare.

Utan att kommentera förfarandet i sig – huruvida den nya ordningen är kosmetisk eller ett steg i rätt riktning, förkastlig eller ens nödvändig – visar de nya namnen på en välkommen utveckling. Förutom att de samtliga är kompetenta läsare med omdöme och integritet är det särskilt glädjande att konstatera att majoriteten av dem har en kritikerbredd som spänner över flera av konstens fält. De må ha rätt olika bakgrund och ålder, sannolikt olika sinne för läsning, men om något så förenas de i sin mångsidighet.

Kristoffer Leandoer, litteraturkritiker, översättare och författare, har tidigare varit verksam som både teater- och filmkritiker (SvD och BLM) och skriver alltjämt om film, understreckare i SvD och återkommande essäer här i POV.

Rebecka Kärde är förutom författare och litteraturkritiker i DN också filmskribent i såväl FLM som POV.

Mikaela Blomqvist är litteraturkritiker i GP men har framför allt gjort sig ett namn genom att med saklig penna ofta gå hårt åt den göteborgska teaterscenen i Aftonbladet.

För även om det är för sina litterära omdömen och meriter ledamöterna valts ut – även författaren och översättaren Gun-Britt Sundström och Sydsvenskan-kritikern och tidigare Modernista-förläggaren Henrik Petersen – rör det sig om kritiker som verkar må bra av att röra sig mellan olika uttryck och verksamheter; inte bara förkovra sig i böckernas värld utan även teaterns och filmens.

Av Jon Asp 23 nov. 2018