Ur Marie Losiers Tempo-aktuella «Cassandro the exotico!» (UDI)

Höjdpunkter på 20-åringen Tempo

Tempo dokumentärfestival fyller 20 år. Martin Grennberger listar höjdpunkter.Cassandro the exotico! (Marie Losier)

Franskfödda men i New York bosatta Marie Losier, som mestadels filmar på 16mm-film, har länge haft ett öga och en fascination för konstnärer med säregna uttryck, däribland Tony Conrad och Genesis P-Orridge. Här möter hon den mexikanska dragwrestlern Cassandro som utmanar många av genrens machotendenser. Men det är också en inkännande meditation av fysiskt lidande, skönhet, åldrande och grasserande homofobi.

Transnistra (Anna Eborn)

Anna Eborn är Sveriges intressantaste dokumentärfilmare just nu. Och en ny film av henne är en händelse. Eborns filmer har starkt gehör för den plats och de människor hon jobbar med och tar sig ofta utryck i form av lite längre tagningar och en säregen poetisk lyskraft. I denna film skildrar hon några ungdomar i den icke-erkända staten Transnistrien, en region i östra Moldavien. 

Läs Victoria Machmudovs intervju med regissören i POV #45.

transnistra_continuous_c06_rec709_0042107.jpg

Samer i svensk film

Årets tema på Tempofestivalen är arv. Samernas arv men också deras ofta brutala exklusion från majoritetssamhället har varit ämne för viktiga diskussioner de senaste åren, kanske inte minst inom samtidskonsten, där till exempel Britta Marakatt Labba haft ett stort genomslag. I samarbete med cinemateket visar Tempo hur samer skildrats på film genom historien, allt från prins Wilhelms etnografiska reseskildring Lappmark (1936) via Arne Sucksdorff Sarvtid (1942) till Elle-Máijá Tailfeathers Bihttoš (2014) «om sina föräldrars blandäktenskap».

Privacy of wounds (Dalia Kury)

Regissören Dalia Kury konstruerar en fängelsecell där tre män berättar om sina erfarenheter av tortyr, våld och död i krigets Syrien. Här är det just genom den experimentella formen som dessa närmast obeskrivliga erfarenheter får sitt starkaste uttryck.

privacy-of-wounds.jpeg

Workers (Petra Bauer)

Petra Bauer är intresserad av representationens mekanismer i filmproduktion. Hon är också intresserad av filmens agens och dess förmåga (eller avsaknad) att fungera politiskt.

The heart is a drum (Jacob Frössén)

Världspremiär för filmen om det världskända beatet «Motorik», skapat av NEU!-trummisen Klaus Dinger. Frössén har tidigare regisserat vackert inkännande dokumentärer om Olle Ljungström och Henric de la Cour.

the_heart_is_a_drum_press.jpg

Av Martin Grennberger 5 mars 2019