Åtta minuter poesi

Stina Ekblad läser fem dikter ur nyutgivna samlingen «En klase syrener» av Arsenij Tarkovskij – «Före lövfällningen», «På min svarta dag ...», «Skådespelaren», «Liksom för fyrtio år ...» samt «En doft av fuktig jord ...».(I reviderad översättning av Per-Arne Bodin.)

Medverkande:

Stina Ekblad – skådespelerska aktuell i Michael Thalheimers Elektra på Dramaten och med memoarboken Här brusar strömmen förbi (Weyler förlag), där hon bland annat återkommer till huvudpersonernas färd över Brueghels Jägarna i snön i Andrej Tarkovskijs film Solaris.

(Tack till Dramaten)

Av POV Film 25 dec. 2020