Sök


Debatt/Perspektiv

Pandemin och filmen

Av Tomas Eskilsson 23 april, 2020

Film i Västs Tomas Eskilsson ger sin bild av nuläget och ser in i framtiden


Debatt/Perspektiv

På spaning efter ett nytt biosverige

Av Jon Asp 14 maj, 2020

... eller bara den tid som var före krisen


Debatt/Perspektiv

Svensk film mot rekorddåligt bioår

Av Jon Asp 25 oktober, 2019

Å ena sidan en överskattning av den egna förmågan, å andra sidan en grav underskattning av publiken


Debatt/Perspektiv

Pandemin påskyndar utförsäljningen

Av Jon Asp 3 december, 2020

Filminstitutet staterar när storbolagen bakom «Jönssonligan» rånar folket på biokonfekten


Debatt/Perspektiv

Nivån på filmsamtalet måste höjas

Av Jon Asp 26 februari, 2021

«Svensk film för alla» – eller bara låta kreatörerna få större frihet?


Debatt/Perspektiv

Vita elefanten i rummet

Av Helene Granqvist 3 december, 2020

Helene Granqvist ser den privilegierade medelklassens blickar hämma svensk film